Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Vývoj lázeňství

Vývoj lázeňství

V roce 1822 byl kníže Pückler upozorněn na bohatý obsah železa v prameni jižně od města (v pozdějším lázeňském parku) a jeho léčebné účinky. Nechal proto pro nemocné svého panství postavit v létě několik van na minerální koupele a předepsat první pitné kúry. Kromě vody se využívaly i sirné, bylinné, bahenní, kapičkové, parní a ruské lázně. Specialitou byly „potní lázně“, které nacházely v šachtách dolů na kamenec.

V roce 1823 byla zahájena první lázeňská sezóna v Hermannových lázních v Lázeňském parku. Majitelem lázeňského areálu byl Ludwig Heinrich Hermann von Pückler-Muskau. Pramen s obsahem síranu železnatého byl na jeho počest nazván „Herrmanův pramen“ (pitný pramen).

Badepark
 

V následujících letech byla v okolí Muskau objevena rašelina a kromě léčivé vody se začala používat i ona pro lázeňské kúry. V roce 1881 získalo město titul „lázně“. Lázeňství se na přelomu 19. a 20. století rozvinulo ve významný hospodářský faktor. Dr. Halter nechal v roce 1913 postavit v Parku na kopci (navazujícím na Lázeňský park) soukromé sanatorium. V roce 1930 však lázeňský provoz ztratil na významu a ve veřejných lázeňských zařízeních v Lázeňském parku se úplně zastavil. 

Kúry využívající přírodní léčivé prostředky se však v „Horském domě Dr. Haltera“ nabízely dále, takže lázeňský status města zůstal zachován. Jelikož byly historické lázeňské budovy za druhé světové války zničeny, musel být lázeňský provoz v roce 1950 obnoven v bývalém Kavalírském domě knížete Pücklera. Význam města pro lázeňství a rekreaci byl opět oživen v roce 1961 získáním oficiálního označení „lázně“ a v roce 1967 udělením predikátu „státem uznávané lázně“ na základě vyhlášky o lázeňství v NDR. V roce 1986 bylo v Parku na kopci namísto bývalého soukromého sanatoria Dr. Haltera vybudováno dětské sanatorium.

Kavalierhaus
 

Po sjednocení Německa získalo lázeňské zařízení v Bad Muskau status rehabilitační kliniky, jejímž zřizovatelem byl Svobodný stát Sasko a v níž se nabízela stacionární rehabilitační léčba. Na začátku roku 1996 ukončilo činnost lázeňské zařízení pro děti a město Bad Muskau převzalo od Svobodného státu Sasko provoz obou lázeňských domů jako rehabilitačních klinik.   

V roce 1997 získalo město Bad Muskau titul „státem uznávané lázně“ (ochrana statusu do roku 2005). Město však muselo lázeňský provoz na konci roku z ekonomických důvodů ukončit a uzavřít vlastní podnik. Lázeňský provoz v bývalém Kavalírském domě v Zámeckém parku převzalo v roce 1998 Terapeutické centrum rašelinné lázně Bad Muskau a vede tento lázeňský dům dále jako soukromá firma.   

V roce 2000 byl na sever od Bad Muskau v lokalitě Loose Wiesen proveden vrt a v hloubce 1586 m se objevila vysokoprocentní termální solanka s výchozí teplotou 44°C a obsahem soli 8%. Tento termální solný pramen představuje enormní obohacení palety nabízených léčivých prostředků.

V roce 2003 získal Svobodný stát Sasko těžební právo na termální solanku a pronajímá ji Společnosti regionálního rozvoje. V roce 2005 získalo město státní predikát „rašelinné lázně“.

Kulturhotel
 

Vzhledem k technickému stavu historického Kavalírského domu a vzrůstajícímu počtu i nárokům lázeňských hostů byl lázeňský provoz v Terapeutickém centru rašelinné lázně Bad Muskau na konci roku 2009 ukončen. Mezitím byl na náměstí z bývalého hotelu „U města Berlína“ vybudován Kulturní hotel Park knížete Pücklera.

Zemské ředitelství v Drážďanech uznalo v roce 2010 spodní vodu z vrtu "Hy Bad Muskau 1/2000" jako léčivý pramen. Zemský okres Görlitz získal vzápětí od Svobodného státu Sasko práva na marketing solárního termálního pramene. Léčivou vodu již využívají pomocí nejmodernější techniky Kulturní hotel a Zážitkové koupaliště v Krauschwitz.  

 

www.kulturhotel-fuerst-pueckler-park.de

 • ambulantní lázeňské kúry a soukromé kúry
 • certifikované nabídky wellness a prevence
 • týdny pro zdraví a wellness
 • víkendové nabídky a dny péče o sebe

 

Léčivé účinky pro:

 • revmatická onemocnění
 • onemocnění páteře a pohybového ústrojí
 • ortopedická onemocnění
 • gynekologická onemocnění
 • poruchy látkové výměny
 • kožní onemocnění
 • osteoporóza
 • onemocnění dýchacích cest
 • následky úrazů a zranění
 • onemocnění srdce a krevního oběhu
Deutsche Sprache Czech

Veranstaltungen

Nächste Veranstaltungen:

03. 12. 2022

 

03. 12. 2022 - 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr

 

04. 12. 2022