Bannerbild
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Geopark Mužakovský vrásový oblouk

Geopark Mužakovský vrásový oblouk

 

V elsterské době ledové před asi 340 000 lety byla střední Evropa pokryta vnitrozemským ledem. Severně od Bad Muskau se z něj vylomil „maličký“ ledovec, jehož jazyk byl asi 20 km dlouhý a široký a měl mocnost cca. 500 m. Tento ledovec zvrásnil podloží a nasunul před sebou koncovou morénu ve tvaru podkovy. Dnes je to německo-polský geopark, který se nachází v Trojzemí Braniborska, Saska a Polska. Jedinečnou krajinu tu utváří mladé geologické prohlubně, které se vytvořily po ústupu ledovce. Ve vrásovém oblouku vzniklo v důsledku těžby nerostných surovin, např. hnědého uhlí, sklářských písků a jílu na 400 charakteristických jezírek, která jsou zasazena do jedinečné kulturní krajiny. V roce 2011 byl geopark zařazen jak do sítě Evropských, tak i Globálních geoparků UNESCO.
(Text: Kancelář Geoparku Mužakovský vrásový oblouk)  

 

www.muskauer-faltenbogen.de

IMG_1086
IMG_1090
Deutsche Sprache Czech

Veranstaltungen

Nächste Veranstaltungen:

01. 12. 2023 - Uhr

 

02. 12. 2023

 

02. 12. 2023