Novinky

Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_Farbe
SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi_-_Kopie

Projekt č. 100272994 " Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty/ Von Wallenstein zu Pückler - fürstliche Qualität der Dienstleistungen für unsere Gäste“

 

V rámci tohoto česko-německého projektu jsou v období tří let (2017-2019) plánovány nejrůznější aktivity. Jejich cílem je rozvoj kontaktů v příhraničním regionu mezi městy Bad Muskau a Doksy a zpracování nových turistických nabídek.   

Hlavním cílem města Bad Muskau je stavba nového turistického informačního centra pro město a region. V Doksech se má zámek zaskvět v novém lesku, má být vytvořen nový prohlídkový okruh a rovněž vzniknout nové turistické informační centrum.

Kromě pravidelných projektových setkání se uskutečňují i informační cesty ke vzájemnému poznání a workshopy na turistická témata.

Turistické nabídky mají představit osobnosti Pücklera a Valdštejna, kteří se zapsali do historie a charakteru krajiny daných regionů.
Byly proto iniciovány dvě fotografické soutěže pro české a německé profesionální i laické fotografy s fotografiemi obou regionů. Vydávají se společné brožury o městech Bad Muskau a Doksy a osobnostech Pücklera a Valdštejna.

Entdeckungen_-_Kopie
Doksy_-_Kopie
Waldstein_2_